Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Aktuelle arrangementer

Viden om demens, for 7.-10 klasse

1. juni 2017 til 1. juni 2019 - på skolen

Undervising om demens.. Undervisningen kan bla. være: Demens og mig. - generel og bred viden om demens. Undervisningen kommer ind på hvordan hjernen virker og hvordan sygdommen påvirker hjernen.

Viden om demens, for 0.-3. klasse.

1. juli 2017 til 1. juli 2019 - På skolen

Anton og lakrids mysteriet. 90.000 danskere lever med en demenssygdom, og hundredtusindvis af nære pårørende bliver påvirket. Særligt børn kan have svært ved at forstå de forandringer, der sker som følge af demenssygdommen.

Viden om demens, for 4.-6. klasse

1. juli 2017 til 1. juli 2019 - På skolen

Undervisning om demens, på et let og forståeligt niveau. Mange børn i Danmark har bedsteforældre der har en demenssygdom, men kun ganske få taler med deres familier om det. Demenssygdom i familien påvirker hele familien.

Foredrag og kurser på demensområdet

Denne foredragsrække er for pårørende til personer med demens. Enkelte foredrag i rækken kan være åbne for alle interesserede, så der vil man skulle tilmelde sig de enkelte foredrag. Sted: Aktiv med demens Hjulmagervej 18 B.

pårørendekurser 2019

4 eftermiddage for dem der gerne vil forstå og kommunikere bedre med deres ægtefælle/samlever med en demenssygdom. kl. 12-15 på Hjulmagervej 18 , 9000 Aalborg.

BOTIT screening - hjemmeplejen

6. maj 2019 kl. 14:00 til 16:00 - AOF Mylius Eriksensvej

Restscreeninger

BOTIT screening - hjemmeplejen

Få pladser tilbage 7. maj 2019 kl. 13:00 til 15:00 - AOF Mylius Eriksensvej

Restscreeninger

BOTIT screening - hjemmeplejen

8. maj 2019 kl. 14:00 til 16:00 - AOF Mylius Eriksensvej

Restscreeninger

Cura - Lederundervisning

9. maj 2019 kl. 11:00 til 14:00 - Plejehjemmet Elmely, Salen

Undervisning i Cura for ledere, assisterende ledere og stedfortrædere. SagsoprettelseDatatræk for ledere. På kurset skal egen PC medbringes.. Der serveres frokost på kurset.

BOTIT screening - hjemmeplejen

Få pladser tilbage 9. maj 2019 kl. 13:00 til 15:00 - AOF Mylius Eriksensvej

Restscreeninger

BOTIT screening - hjemmeplejen

10. maj 2019 kl. 13:00 til 15:00 - AOF Mylius Eriksensvej

Restscreeninger

Cura - Lederundervisning

14. maj 2019 kl. 10:00 til 13:00 - Plejehjemmet Birkebo - salen

Undervisning i Cura for ledere, assisterende ledere og stedfortrædere. SagsoprettelseDatatræk for ledere. På kurset skal egen PC medbringes.. Der serveres frokost på kurset.

Introduktionsprogram for nyansatte sygeplejersker

Modul 1 - grundlæggende modul. På dette modul får du mulighed for at tilegne dig den nødvendige og grundlæggende viden om hvad det vil sige at være hjemmesygeplejerske.

Netværksgruppemøde daglige vejledere i Hjemmeplej og Plejehjem

Netværksgruppemøde Gruppe 1: Daglige vejledere i Hjemmepleje og Plejehjem.. Mandag, den 3. juni 2019 kl. 13.00-15.00. Smedegården. Smedegårdsvej 58. 9220 Aalborg Øst. Der vil blive serveret en kop kaffe/te samt lidt til ganen.

Temadag for vejledere, assisterende ledere, planlæggere og ledere

4. juni 2019 kl. 08:30 til 15:00 - festsalen

Temadag for: Vejledere, assisterende ledere, planlæggere og ledere. Tirsdag, den 4. juni 2019, kl. 08.30-15.00. Festsalen, Skipper Klement Centret, Runddyssen 289, Svenstrup.

Hvorfor skal de unge vælge social- og sundhedsuddannelsen i Aalborg Kommune også i fremtiden?

11. juni 2019 kl. 12:30 til 15:00 - festsalen

Hvorfor skal de unge vælge social- og sundhedsuddannelsen i Aalborg Kommune også i fremtiden? Kom og hør hvordan de unge vælger en uddannelsesplads og hvorfor. Og vi vil så gerne eleverne bliver lidt længere. Foredrag ved:

Pårørendekurser 2018

4 aftener for dem der gerne vil forstå og kommunikere bedre med deres forælder med en demenssygdom. 17.30-20.30 på Hjulmagervej 18 B, 9000 Aalborg. Datoerne: 31/10, 7/11,14/11 og 21/11

Om Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen


Kontaktoplysninger


Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen
Storemosevej 19
9310 Vodskov

Telefonnummer: +45 9931 5414
E-mail: aly-aeh@aalborg.dk